dumánci - turistický oddíl a tábor
Menu AKTUALITY O NÁS DĚTSKÝ TÁBOR PRÁCE S MLÁDEŽÍ KRONIKA GALERIE PARTNEŘI TÁBOŘIŠTĚ ZPĚVNÍK

Asociace TOM ČR, TOM 21105 Dumánci

Sídlo: Slavňovice 18, 39161 Stádlec

E-mail: lukas.dumsky@centrum.cz

Telefon: +420 737 109 658

 

Turistický oddíl mládeže Dumánci působí na pomezí mezi Středočeským a Jihočeským krajem. Současnou základnu má na tábořišti u vesnice Slavňovice.

Oddíl každoročně pořádá letní tábor. Kromě toho s dětmi několikrát do roka podnikáme různé výlety a také víkendové akce plné venkovních i stolních her.

V posledních letech se náš oddíl soustředí také na organizaci mezinárodních aktivit. Podílíme se na přípravě projektů Evropské unie Erasmus+ zaměřených na mládež a pracovníky s mládeži. Za uplynulých šest let jsme na různé vzdělávací programy vyslali asi 100 našich zástupců.


Z historie oddílu

Turistický oddíl mládeže Dumánci má zatím krátkou ale poměrně bohatou historii. Neoficiálně vznikl v roce 2008 z iniciativy vytvořit oddíl sdružující dospívající mládež z různých dětských táborů působících na Sedlčansku. Během prvních let oddíl podnikal ale stále ještě podniká různé víkendové akce pro starší děti plné rozmanitých her. Začátkem roku 2010 oddíl Dumánci zahájil svou oficiální činnost a název jeho název byl určen spontánně podle nejoblíbenější oddílové hry. Oddíl se tak stal se členem Asociace turistických oddílů mládeže a využil příležitosti převzít uvolněný turnus na dětském letním táboře u Trkovského rybníka. Na tomto tradičním tábořišti sedlčanských tomíků se tábory pořádají již více než 20 let a většina našich vedoucích na tento tábor jezdila od útlého věku ať už pod vedením Ládi Jelena nebo Jirky Procházky.


Naše první tábory na tomto tábořišti se nad očekávání vydařily a daly nám silnou motivaci v pořádání letních dětských táborů pokračovat. Jak se náš oddíl rok od roku rozrůstal, začalo být pro nás trkovské tábořiště malé. Hledali j sme tábořiště s dostatečným zázemím na celoroční skladování našeho táborového materiálu a také tábořiště, kde bychom mohli pořádat více než jeden táborový turnus za sezónu. A takové tábořiště jsme našli v roce 2012 na břehu řeky Lužnice u obce Slavňovice. Toto místo bylo oblíbeným vodáckým tábořištěm Vysoké školy ekonomické. S všeobecným úpadkem zájmu o vodácký sport upadl i zájem VŠE o údržbu tohoto tábořiště a nám se tak naskytla senzační příležitost toto tábořiště zakoupit. Navzdory povodním se na tomto tábořišti v roce 2013 uskutečnily dva třítýdenní dětské tábory. 


Obrovský posun zaznamenal náš oddíl také v roce 2015. Kromě toho, že se nám podařilo uskutečnit první mezinárodní tábor s výukou angličtiny, kterého se zúčastnilo pět dětí ze Španělska a jedna instruktorka ze Slovenska, podílel se náš oddíl na uspořádání mezinárodního školení v Estonsku a uspořádal také vlastní školení pro pracovníky s mládeží ve městě Tábor. Toto školení bylo vedeno zkušenými lektory z Lotyšska a Rumunska a zúčastnilo se ho 28 pracovníků z deseti evropských zemí. Podobný projekt jsme uspořádali také v roce 2016.

V roce 2017 jsme potom uspořádali naši doposud největší akci, a to čtrnáctidenní školení pro mladé lidi zajímající se o tvorbu filmu.  50 účastníků ze sedmi evropských zemí a Turecka společně vytvořilo během tohoto omezeného času 6 krátkých filmů, jež byly uvedeny na pražské FAMU a na festivalu krátkých filmů v německém Detmoldu. 


Tento projekt byl pro nás velkou motivací do budoucna - zjistili jsme, že nám práce s mladými lidmi z různých zemí dává velký smysl, a zároveň jsme se přesvědčili o tom, že i když je organizace projektů někdy náročná, s trochou vypětí se to dá zvládnout. Od té doby jsme zorganizovali dalších cca 13 projektů, mnoho z nich na našem krásném tábořišti u Lužnice. Jsme rádi, že se nám podařily také dvě školení v Turecku, během kterých účastníci natáčeli své vlastní krátké filmy a učili se o jiných kulturách. Naším prozatím největším úspěchem je však bezpochyby školení, které jsme zorganizovalo v roce 2019 v Libanonu ve spolupráci s organizací Amel International - díky ní jsme mohli navštívit uprchlický tábor, centrum pro uprchlíky v Bejrútu, věznici Al Khiam a získat hodně silné zkušenosti.

Na další roky už máme schválenou a naplánovanou spoustu projektů a jiných aktivit pro děti a mládež, na které se moc těšíme a které nás jistě posunou zase o trochu dál.