dumánci - turistický oddíl a tábor

práce s mládeží / oddíl Dumánci

Práce s mládeží

Naše nezisková organizace pracuje s mládeží již od samého počátku v roce 2008. Dlouho před tím, než organizace získala své jméno a oficiálně vznikla. Společnými atributy prvních akcí byla činnost v přírodě, spousta venkovních a stolních her, zpěv za doprovodu kytary, ale třeba i společná příprava jídla a úklid chalupy. Cílem bylo přivést děti k poznání, že se mohou bavit i bez počítačů, bez alkoholu a dokonce i prací.

Abychom mohli naše akce neustále zlepšovat, účastní se někteří naši členové mezinárodních školících akcí v rámci programu Erasmus+. V roce 2015 se nám ve spolupráci se zahraničními partnery podařilo uspořádat naše první školení zaměřené na nejnovější trendy v oblasti neformální výuky mládeže. O rok později jsme v Táboře zorganizovali další podobný projekt, jehož tématem bylo interkulturní učení. 

Naše mezinárodní aktivity se významně rozrostly v roce 2017 kdy se nám podařilo uspořádat hned pět vlastních mezinárodních školení a mládežnických výměn. Těchto akcí se zúčastnilo celkově 150 mladých lidí z jedenácti evropských zemí a z Turecka. Nejatraktivnější z nich byl pravděpodobně projekt Get Your Own Picture, při kterém účastníci natáčeli své vlastní krátké filmy v Praze a také školení Digital Youth, které jsme pořádali v Turecké Pataře. (Do slunné Antalye se se shodným projektem podíváme i v letošním roce.)

Vlajkovou lodí našich mezinárodních projektů se stává mládežnická výměna Summer Camp Advanture, na níž předáváme své zkušenosti s vedením táborů nadšeným zájemcům z Česka, Slovenska a Španělska. Letos očekáváme účastníky také z Polska a Finska.

Naší současnou největší výzvou je školení v Libanonu, které pořádáme s naší nejzkušenější školitelkou Ievou Grunstein, které se pravděpodobně uskuteční zkraje roku 2019. Toto školení nabídne přímý kontakt s uprchlickou krizí a dalšími důsledky občanské války v Sýrii.

Každý rok také vysíláme mnoho mladých lidí na projekty pořádané našimi partnerskými organizacemi po celé Evropě. Pokud byste měli chuť se těchto projektů účastnit, neváhejte a napište svůj motivační dopis na lukas.dumsky@centrum.cz.

 

Naše současné projekty

 

Respect for Diversity - Everybody's Business (7. - 15. února 2019, Libanon)

Tento kurz pro pracovníky s mládeží se bude konat v únoru 2019 v Libanonu a budou se ho účastnit lidé z České republiky, Polska, Estonska, Lotyšska, Libanonu, Tunisu, Jordánska a Gruzie. Tématem projektu je interkulturní dialog a tolerance k lidem, kteří pocházejí z jiných kultur nebo se od nás odlišují jakýmkoli jiným způsobem. Na konci projektu účastníci vytvoří a vyzkouší své vlastní aktivity, které budou moci použít v práci s mladými lidmi. Důvod, proč tento projekt organizujeme v Libanonu, je ten, že tam je střet odlišných kultur ještě intenzivnější než v evropských zemích, a proto věříme, že v tomto prostředí bude mít projekt ještě hlubší dopad.

Účastníci na tento projekt jsou již vybráni.

Více informací najdete v infopacku:

 

imProve leAdership Skills Through Storytelling-PASTs​ (11. - 16. 3. 2019, Turecko)

"imProve leAdership Skills Through Storytelling-PASTs" je školení pro pracovníky s mládeží, které se bude konat 11. – 16. 3. 2019 v tureckém městě Mersin a účastnit se ho budou lidé ze 14 různých zemí. Během projektu se účastníci budou učit vyprávět příběhy tak, aby jimi předali nějakou myšlenku a inspirovali ostatní, a zároveň si zdokonalí své „leadership skills“. Spolu s ostatními účatníky budou mít příležitost vytvořit společné příběhy, debatovat o nich a sdílet je s ostatními a se světem. Zároveň - jako na každém projektu - nebudou chybět teambuildingové aktivity, poznávání nejen turecké kultury, prozkoumávání Mersinu a spousta veselých zážitků s novými kamarády.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Více informací se zde brzy objeví v podobě infopacku.

 

IVOTEU'19 (17. - 24. 3. 2019, Slovensko)

Výměna mládeže IVOTEU'19 proběhne v březnu 2019 na Slovensku a zúčastní se jí mladí lidé ze Slovenska, České republiky, Polska, Maďarska a Turecka. Tématem projektu je EU, účastníci se během něj dozvědí více o tom, jak funguje, a naučí se vytvořit si a sdílet své názory ohledně současných problémů. Budou se zabývat také volbami do Europarlamentu, které proběhnou v roce 2019, účastníci tedy odjedou z projektu domů jako zodpovědní občané připravení udělat ve volbách poučenou volbu. Během projektu budou mít účastníci také možnost diskutovat s místními lidmi a poznat jejich názory, zažijí spoustu stmelovacích her, skamarádí se s lidmi z jiných zemí a dozvědí se víc o jejich kulturách.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Více informací najdete v infopacku:

 

Critical Youth FORCE (25. 4. - 3. 5. 2019, Lotyšsko)

Výměna mládeže „Critical thinking Youth FORCE“ se bude konat 25. 4. – 3. 5. 2019 v Lotyšsku a sejdou se na ní mladí lidé z šesti evropských zemí. Cílem projektu je zvýšit mediální gramotnost účastníků, naučit je lépe kriticky přemýšlet a zamyslet se nad tím, jak média (sociální i jiná) ovlivňují naše vnímání okolního světa. Projekt je součástí takzvaného „Skepsis movement“, o kterém se dozvíte více zde. Výstupem projektu bude komiks na téma fake news a dezinformací, který účastníci společně vytvoří a přeloží do svých národních jazyků.

Účastníci na tento projekt jsou již vybráni.

Zde najdete základní informace a brzy zde přibyde také infopack:

 

Digital Youth (květen/červen 2019, Arménie)

Projekt Digital Youth jsme organizovali v minulosti již dvakrát v Turecku, tentorkát jsme se rozhodli posunout interkulturní poznávání ještě o kousek dál a vyrazit až do Arménie. Na rozdíl od místa však myšlenka zůstává stejná. Cíle projektu jsou vlastně dvojí - jedním je rozvinout mezi účastníky interkulturní dialog a vést je k většímu porozumění a toleranci lidí, kteří se nějakým způsobem liší od většiny. Druhým cílem je naučit účastníky pracovat s audiovizuální technikou (fotoaparát, kamera). V druhé polovině projektu se následně oba cíle spojí v jeden, účastníci mají úkol natočit vlastní krátký film na téma interkulturní citlivosti, čímž získají nejen zkušenosti spojené s natáčením (příprava, kamera, editování, hraní ve filmu), ale také s týmovou prací pod tlakem omezeného času, vymění si zkušenosti z mnoha různých oborů a naučí si sami zodpovědně plánovat svou činnost. 

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Infopack is coming soon.

 

Summer Camp Adventure (29. 6. - 14. 7. 2019, Česká republika)

Na projektu Summer Camp Adventure, který proběhne v červenci 2019, se potkají účastníci z České republiky, Španělska, Polska a Slovenska. Mladí lidé, kteří se projektu zúčastní, získají jedinečný zážitek dvou týdnů strávených uprostřed přírody na krásném tábořišti na břehu řeky Lužnice. Současně s touto výměnou mládeže bude na tábořišti probíhat dětský letní tábor a účastníci se stanou táborovými vedoucími - vyzkouší si, jaké to je starat se o děti, připravovat pro ně hry a program, ale také vařit a udržovat na tábořišti pořádek. Dozvědí se o jiných kulturách a zároveň zprostředkují informace o své vlastní kultuře nejen účastníkům z jiných zemí, ale také dětem. Těšit se rozhodně opět můžeme také na celotáborovou hru, která na pozadí projektu přinese napínavý příběh a soutěžení.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Více informací se zde již brzy objeví v infopacku.

 

Finger-travelling (pravděpodobně 27. 7. - 9. 8. 2019, Česká republika)

Finger-travelling je výměna mládeže, která se bude konat o letních prázdninách na našem krásném tábořišti u řeky Lužnice. Zúčastní se jí 26 mladých lidí z České republiky, Slovenska, Španělska, Polska a Turecka. Tématem projektu je poznávání kultur, ze kterých účastníci pocházejí. Pět dní tedy strávíme tím, že budeme "cestovat" po světě a účastníci z každé země budou mít pro sebe jeden den, ve kterém ostatním zkusí co nejlépe přiblížit život ve své zemi. Prostřednictvím her se ale naučíme také mnoho dalšího a na konci projektu se pokusíme nové poznatky předat dál (třeba místním lidem). Během projektu podnikneme výlet na nějaké zajímavé místo podle výběru účastníků a jistě zbyde čas i na návštěvu nedalekého města Tábor.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Více informací a přihlášku najdete v infopacku:

 

Nature and Primitive Technology (konec srpna 2019, Španělsko)

Výměna mládeže "Nature and Primitive Technology" se bude konat na konci srpna 2019 ve parádně nádherném prostředí španělských hor nedaleko města León plného historických památek. Zúčastní se jí mladí lidé z České republiky, Španělska, Řecka, Chorvatska, Finska a Itálie. Cílem projektu je na chvíli se oprostit od každodenního života, ve kterém jsme obklopeni všemožnými technologiemi a objevovat, jaké to je žít uprostřed přírody. Zároveň si často neuvědomujeme, jak moc nám technika každý den usnadňuje život, cílem projektu je tedy také naučit se o sebe sami postarat - uvařit si jídlo, obstarat bydlení, atd. Narazíme tudíž určitě na témata, jako je leadership nebo třeba udržitelnost, zažijeme spoustu zajímavých diskusí, teambuildingových aktivit a her a poznáme nové kamarády z různých zemí.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Více informací o projektu najdete na jeho webových stránkách nebo v infopacku:

 

Již jsme organizovali tyto projekty:

2015 - Magic of Non-Formal Learning

2016 - Multipliers of ICL and ICD

2017 - Get Your Own Picture

2017 - Summer Camp Adventure

2017 - Feeling Outdoor

2017 - Digital Youth (Turecko)

2017 - Eco Possibilities for Entrepreneurshi

2018 - Games for Change

2018 - Summer Camp Adventure

2018 - Youth Play

2018 - Digital Youth

 

Vyslali jsme účasníky na tyto projekty v zahraničí:

2016 - Eco-Entrepreneur (Vysoké Tatry)

2017 - Gender Awareness to be Aware (Estonsko)

2017 - Multipliers of Non-formal and Intercultural Communication (Turecko)

2017 - Creative Entreprise (Italy)

2018 - Through Outdoor Experiential Learning to the Best of You(th)

2018 - EMpathY: Emotional Management, The Path for Youth - TC (Rumunsko)

2018 - Green Youth Media (Turecko)

2018 - EMpathY: Emotional Management, The Path for Youth - YE (Rumunsko)

www.dumanci.cz | DUMÁNCI Tom - turistický oddíl a tábor tvorba www: www.KALI.cz