dumánci - turistický oddíl a tábor

práce s mládeží / oddíl Dumánci

Práce s mládeží

Naše nezisková organizace pracuje s mládeží již od samého počátku v roce 2008. Dlouho před tím, než organizace získala své jméno a oficiálně vznikla. Společnými atributy prvních akcí byla činnost v přírodě, spousta venkovních a stolních her, zpěv za doprovodu kytary, ale třeba i společná příprava jídla a úklid chalupy. Cílem bylo přivést děti k poznání, že se mohou bavit i bez počítačů, bez alkoholu a dokonce i prací.

Abychom mohli naše akce neustále zlepšovat, účastní se někteří naši členové mezinárodních školících akcí v rámci programu Erasmus+. V roce 2015 se nám ve spolupráci se zahraničními partnery podařilo uspořádat naše první školení zaměřené na nejnovější trendy v oblasti neformální výuky mládeže. O rok později jsme v Táboře zorganizovali další podobný projekt, jehož tématem bylo interkulturní učení. 

Naše mezinárodní aktivity se významně rozrostly v roce 2017 kdy se nám podařilo uspořádat hned pět vlastních mezinárodních školení a mládežnických výměn. Těchto akcí se zúčastnilo celkově 150 mladých lidí z jedenácti evropských zemí a z Turecka. Nejatraktivnější z nich byl pravděpodobně projekt Get Your Own Picture, při kterém účastníci natáčeli své vlastní krátké filmy v Praze a také školení Digital Youth, které jsme pořádali v Turecké Pataře.

Vlajkovou lodí našich mezinárodních projektů se stává mládežnická výměna Summer Camp Advanture, na níž předáváme své zkušenosti s vedením táborů nadšeným zájemcům z Česka, Slovenska a Španělska a Polska. V letošním roce proběhne už 4. ročník tohoto projektu.

Naším dosud největším úspěchem je školení v Libanonu, které jsme uspořádali v únoru 2019 ve spolupráci s organizací Amel Association, která v Libanonu pomáhá uprchlíkům ze Sýrie, a zkušenou školitelkou Ievou Grundsteine. Během osmi dní v Bejrútu jsme se podívali do uprchlického tábora, do centra pro vzdělávání a podporu uprchlíků, vyslechli jsme jejich osobní příběhy a zjistlii, jakými způsoby jim organizace Amel v jejich situaci pomáhá.

V roce 2020 nám práci zkomplikovala pandemie, přesto se nám podařilo zorganizovat tři projekty - školení pro pracovníky s mládeží v Říčanech (v březnu, než celá ta patálie vypukla) a dvě letní výměny mládeže na našem tábořišti u Lužnice.

Každý rok také vysíláme mnoho mladých lidí na projekty pořádané našimi partnerskými organizacemi po celé Evropě. Pokud byste měli chuť se těchto projektů účastnit, neváhejte a napište svůj motivační dopis na lukas.dumsky@centrum.cz.

 

Mezinárodní projekty, které organizujeme, probíhají pod záštitou programu Erasmus+, který je financován Evropskou komisí.

Spolupracujeme proto s Domem zahraniční spolupráce, který je zodpovědný za koordinaci vzdělávacích programů EU v rámci České republiky.

 

V současné době hledáme účastníky na tyto projekty:

 

Summer Camp Challenge (10. - 17. 7. 2021, Slavňovice a léto 2022, Turecko)

Tento projekt je složený ze dvou výměn mládeže mezi námi a organizacemi ze Slovenska a Turecka. První část se uskuteční v létě 2021 na našem krásném tábořišti u řeky Lužnice. Cílem této první výměny mládeže je připravit se na letní tábor, který uspořádáme v létě 2022 v Turecku - je třeba se naučit, jak letní tábor funguje, připravit program, organizovat hry a starat se o tým. Během prvního setkání tak předáme potřebné dovednosti mladým lidem, aby při druhém setkání dokázali program organizovat co nejvíce samostatně. Hledáme proto účastníky, kteří mají zájem se zúčastnit obou částí projektu.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Více informací najdete v infopacku:

 

Digital Youth (14. - 24. 5. 2021, Arménie)

Projekt Digital Youth jsme organizovali v minulosti již dvakrát v Turecku, tentorkát jsme se rozhodli posunout interkulturní poznávání ještě o kousek dál a vyrazit až do Arménie. Na rozdíl od místa však myšlenka zůstává stejná. Cíle projektu jsou vlastně dvojí - jedním je rozvinout mezi účastníky interkulturní dialog a vést je k většímu porozumění a toleranci lidí, kteří se nějakým způsobem liší od většiny. Druhým cílem je naučit účastníky pracovat s audiovizuální technikou (fotoaparát, kamera). V druhé polovině projektu se následně oba cíle spojí v jeden, účastníci mají úkol natočit vlastní krátký film na téma interkulturní citlivosti, čímž získají nejen zkušenosti spojené s natáčením (příprava, kamera, editování, hraní ve filmu), ale také s týmovou prací pod tlakem omezeného času, vymění si zkušenosti z mnoha různých oborů a naučí si sami zodpovědně plánovat svou činnost. 

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Více informací se dozvíte v infopacku:

 

Young TREEtment for Climate (ODLOŽENO, Vysoké Tatry, Slovensko)

Tématem této výměny mládeže je problematika ochrany lesů, dozvíte se, jak důležité je chránit zeleň ve městech i jinde a jak vést udržitelný způsob života. Účastníci získají vědomosti ohledně ochrany životního prostředí a konkrétních přírodních oblastí. Během projektu se budeme učit pomocí řady inovativních a originálních metod, nebude chybět individuální i skupinová práce, analyzování problémů a snaha najít jejich řešení, plánování konkrétních kroků, atd. Účastníci pak budou připravení na konkrétní situace, kdy budou podobné problémy případně sami řešit. Aby projekt nebyl pouze teoretický, převedeme své nově nabyté znalosti také do praxe - uspořádáme sázení stromů a vyčistíme kus místního lesa. Projektu se zúčastní 40 mladých lidí z 8 různých zemí, nebude chybět teambuilding, stejně tak jako příležitosti navzájem se dobře poznat a navázat nová přátelství.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Více informací najdete v infopacku:

 

GENERATIONS: Intergenerational Dialogue in Rural Tourism (ODLOŽENO, Rumunsko)

Výměna mládeže s názvem "GENERATIONS" se uskuteční v malé rumunské vesnici Cehetel a potkají se na ní mladí lidé z Rumunska, České republiky, Španělska, Portugalska, Itálie a Řecka. Tématem projektu je "mezigenerační dialog" - účastníci se ve vesnici seznámí s obyvateli všech věkových kategorií, dozvědí se o jejich životě, o výhodách a nevýhodách života na venkově. Zjistí, jaké problémy lidé na venkově zažívají a společně se pro některé z nich pokusí najít řešení. Dalším cílem je dozvědět se o trendu posledních let zvaném "rural tourism" a jeho podobách v ruzných evropských zemích. Na programu nechybí team-buildingové aktivity, učení se o kulturách jiných zemí a jejich "venkovských" tradicích.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Více informací najdete v infopacku:

 

Digital Youth (podzim 2021, Turecko)

Projekt Digital Youth jsme organizovali v minulosti již dvakrát v Turecku, v roce 2020 ho uskutečníme v Arménii a na podzim se pak opět podíváme do Turecka. Cíle projektu jsou dvojí - jedním je rozvinout mezi účastníky interkulturní dialog a vést je k většímu porozumění a toleranci lidí, kteří se nějakým způsobem liší od většiny. Druhým cílem je naučit účastníky pracovat s audiovizuální technikou (fotoaparát, kamera). V druhé polovině projektu se následně oba cíle spojí v jeden, účastníci mají úkol natočit vlastní krátký film na téma interkulturní citlivosti, čímž získají nejen zkušenosti spojené s natáčením (příprava, kamera, editování, hraní ve filmu), ale také s týmovou prací pod tlakem omezeného času, vymění si zkušenosti z mnoha různých oborů a naučí si sami zodpovědně plánovat svou činnost. 

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Infopack is coming soon.

 

Již jsme organizovali tyto projekty:

2015 - Magic of Non-Formal Learning

2016 - Multipliers of ICL and ICD

2017 - Get Your Own Picture

2017 - Summer Camp Adventure

2017 - Feeling Outdoor

2017 - Digital Youth (Turecko)

2017 - Eco Possibilities for Entrepreneurship

2018 - Games for Change

2018 - Summer Camp Adventure

2018 - Youth Play

2018 - Digital Youth

2019 - Respect for Diversity - Everybody's Business (Libanon)

2019 - Summer Camp Adventure

2019 - Finger-travelling

2020 - Beginner's Guide to Youth Work

2020 - Summer Camp Adventure

 

Vyslali jsme účasníky na tyto projekty v zahraničí:

2016 - Eco-Entrepreneur (Vysoké Tatry)

2017 - Gender Awareness to be Aware (Estonsko)

2017 - Multipliers of Non-formal and Intercultural Communication (Turecko)

2017 - Creative Entreprise (Italy)

2017 - 2019 - The Long Way to Europe (Rumunsko, Polsko, Itálie, Kypr)

2018 - Through Outdoor Experiential Learning to the Best of You(th)

2018 - EMpathY: Emotional Management, The Path for Youth - TC (Rumunsko)

2018 - Green Youth Media (Turecko)

2018 - EMpathY: Emotional Management, The Path for Youth - YE (Rumunsko)

2019 - Critical Thinking Youth FORCE (Lotyšsko)

2019 - IVOTEU19 (Slovensko)

2019 - Improve Leadership Skills throught Storytelling

2019 - Nature and Primitive Technology (Španělsko)

www.dumanci.cz | DUMÁNCI Tom - turistický oddíl a tábor tvorba www: www.KALI.cz