dumánci - turistický oddíl a tábor

práce s mládeží / oddíl Dumánci

Práce s mládeží

Naše nezisková organizace pracuje s mládeží již od samého počátku v roce 2008. Dlouho před tím, než organizace získala své jméno a oficiálně vznikla. Společnými atributy prvních akcí byla činnost v přírodě, spousta venkovních a stolních her, zpěv za doprovodu kytary, ale třeba i společná příprava jídla a úklid chalupy. Cílem bylo přivést děti k poznání, že se mohou bavit i bez počítačů, bez alkoholu a dokonce i prací.

Abychom mohli naše akce neustále zlepšovat, účastní se někteří naši členové mezinárodních školících akcí v rámci programu Erasmus+. V roce 2015 se nám ve spolupráci se zahraničními partnery podařilo uspořádat naše první školení zaměřené na nejnovější trendy v oblasti neformální výuky mládeže. O rok později jsme v Táboře zorganizovali další podobný projekt, jehož tématem bylo interkulturní učení. 

Naše mezinárodní aktivity se významně rozrostly v roce 2017 kdy se nám podařilo uspořádat hned pět vlastních mezinárodních školení a mládežnických výměn. Těchto akcí se zúčastnilo celkově 150 mladých lidí z jedenácti evropských zemí a z Turecka. Nejatraktivnější z nich byl pravděpodobně projekt Get Your Own Picture, při kterém účastníci natáčeli své vlastní krátké filmy v Praze a také školení Digital Youth, které jsme pořádali v Turecké Pataře. (Do slunné Antalye se se shodným projektem podíváme i v letošním roce.)

Vlajkovou lodí našich mezinárodních projektů se stává mládežnická výměna Summer Camp Advanture, na níž předáváme své zkušenosti s vedením táborů nadšeným zájemcům z Česka, Slovenska a Španělska. Letos očekáváme účastníky také z Polska a Finska.

Naší současnou největší výzvou je školení v Libanonu, které pořádáme s naší nejzkušenější školitelkou Ievou Grunstein, které se pravděpodobně uskuteční zkraje roku 2019. Toto školení nabídne přímý kontakt s uprchlickou krizí a dalšími důsledky občanské války v Sýrii.

Každý rok také vysíláme mnoho mladých lidí na projekty pořádané našimi partnerskými organizacemi po celé Evropě. Pokud byste měli chuť se těchto projektů účastnit, neváhejte a napište svůj motivační dopis na lukas.dumsky@centrum.cz.

 

V současné době hledáme účastníky na tyto projekty:

 

Beginner's Guide to Youth Work (29. 2. - 9. 3. 2020, Říčany - Česká republika)

Na tomto školení pro pracovníky s mládeží se sejdou mladí lidé z České republiky, Slovenska, Řecka, Španělska, Itálie, Polska a Lotyšska a společně stráví 8 dní zlepšováním svých dovedností v oblasti práce s mládeží. Jak napovídá název, projekt je zacílený na mladé leadery ve věku mezi 16 a 23 lety, kteří jsou v oblasti práce s mládeží nováčky a potřebují získat potřebné základy. Během projektu si účastníci vyzkouší sami plánovat a organizovat aktivity, získají užitečné mezinárodní kontakty a také motivaci a odhodlání začít být aktivními youth leadery. 

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Více informací najdete v infopacku.

 

GENERATIONS: Intergenerational Dialogue in Rural Tourism (22. - 30. 4. 2020, Rumunsko)

Výměna mládeže s názvem "GENERATIONS" se uskuteční v dubnu 2020 v malé rumunské vesnici Cehetel a potkají se na ní mladí lidé z Rumunska, České republiky, Španělska, Portugalska, Itálie a Řecka. Tématem projektu je "mezigenerační dialog" - účastníci se ve vesnici seznámí s obyvateli všech věkových kategorií, dozvědí se o jejich životě, o výhodách a nevýhodách života na venkově. Zjistí, jaké problémy lidé na venkově zažívají a společně se pro některé z nich pokusí najít řešení. Dalším cílem je dozvědět se o trendu posledních let zvaném "rural tourism" a jeho podobách v ruzných evropských zemích. Na programu nechybí team-buildingové aktivity, učení se o kulturách jiných zemí a jejich "venkovských" tradicích.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Více informací najdete v infopacku:

 

Digital Youth (květen/červen 2020, Arménie)

Projekt Digital Youth jsme organizovali v minulosti již dvakrát v Turecku, tentorkát jsme se rozhodli posunout interkulturní poznávání ještě o kousek dál a vyrazit až do Arménie. Na rozdíl od místa však myšlenka zůstává stejná. Cíle projektu jsou vlastně dvojí - jedním je rozvinout mezi účastníky interkulturní dialog a vést je k většímu porozumění a toleranci lidí, kteří se nějakým způsobem liší od většiny. Druhým cílem je naučit účastníky pracovat s audiovizuální technikou (fotoaparát, kamera). V druhé polovině projektu se následně oba cíle spojí v jeden, účastníci mají úkol natočit vlastní krátký film na téma interkulturní citlivosti, čímž získají nejen zkušenosti spojené s natáčením (příprava, kamera, editování, hraní ve filmu), ale také s týmovou prací pod tlakem omezeného času, vymění si zkušenosti z mnoha různých oborů a naučí si sami zodpovědně plánovat svou činnost. 

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Infopack is coming soon.

 

Summer Camp Adventure (červenec 2020, Slavňovice - Česká republika)

Projekt "Summer Camp Adventure" jsme v minulosti uspořádali již třikrát (pro informace o uplynulých projektech sjeďte na konec této stránky). Jedná se o výměnu mládeže, na které se sejdou účastníci z České republiky, Slovenska a Španělska a stráví společně dva týdny na našem krásném tábořišti u řeky Lužnice. Zároveň bude na tábořišti probíhat dětský tábor a účastníci projektu se stanou tak trochu táborovými vedoucími - budou vytvářet aktivity pro děti, hrát s nimi hry a starat se o ně v jejich volném čase. Účastníci projektu tak pochopí, jak funguje dětský tábor, a zjistí, co obnáší práce s mládeží. V rámci národních dní představí ostatním účastníkům i dětem svou zemi a pokusí se pro ostatní uvařit svá národní jídla. Kromě programu s dětmi bude pro účastníky připraven také samostatný program - teambuildingové aktivity, hry, debaty, atd. Chybět jistě nebude ani výlet do Prahy a další výlet na zatím neznámé místo spolu s dětmi.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Brzy se zde objeví infopack s podrobnějšími informacemi.

 

Digital Youth (květen/červen 2020, Arménie)

Projekt Digital Youth jsme organizovali v minulosti již dvakrát v Turecku, v roce 2020 ho uskutečníme v Arménii a na podzim se pak opět podíváme do Turecka. Cíle projektu jsou dvojí - jedním je rozvinout mezi účastníky interkulturní dialog a vést je k většímu porozumění a toleranci lidí, kteří se nějakým způsobem liší od většiny. Druhým cílem je naučit účastníky pracovat s audiovizuální technikou (fotoaparát, kamera). V druhé polovině projektu se následně oba cíle spojí v jeden, účastníci mají úkol natočit vlastní krátký film na téma interkulturní citlivosti, čímž získají nejen zkušenosti spojené s natáčením (příprava, kamera, editování, hraní ve filmu), ale také s týmovou prací pod tlakem omezeného času, vymění si zkušenosti z mnoha různých oborů a naučí si sami zodpovědně plánovat svou činnost. 

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Infopack is coming soon.

 

Již jsme organizovali tyto projekty:

2015 - Magic of Non-Formal Learning

2016 - Multipliers of ICL and ICD

2017 - Get Your Own Picture

2017 - Summer Camp Adventure

2017 - Feeling Outdoor

2017 - Digital Youth (Turecko)

2017 - Eco Possibilities for Entrepreneurship

2018 - Games for Change

2018 - Summer Camp Adventure

2018 - Youth Play

2018 - Digital Youth

2019 - Respect for Diversity - Everybody's Business (Libanon)

2019 - Summer Camp Adventure

2019 - Finger-travelling

 

Vyslali jsme účasníky na tyto projekty v zahraničí:

2016 - Eco-Entrepreneur (Vysoké Tatry)

2017 - Gender Awareness to be Aware (Estonsko)

2017 - Multipliers of Non-formal and Intercultural Communication (Turecko)

2017 - Creative Entreprise (Italy)

2017 - 2019 - The Long Way to Europe (Rumunsko, Polsko, Itálie, Kypr)

2018 - Through Outdoor Experiential Learning to the Best of You(th)

2018 - EMpathY: Emotional Management, The Path for Youth - TC (Rumunsko)

2018 - Green Youth Media (Turecko)

2018 - EMpathY: Emotional Management, The Path for Youth - YE (Rumunsko)

2019 - Critical Thinking Youth FORCE (Lotyšsko)

2019 - IVOTEU19 (Slovensko)

2019 - Improve Leadership Skills throught Storytelling

2019 - Nature and Primitive Technology (Španělsko)

www.dumanci.cz | DUMÁNCI Tom - turistický oddíl a tábor tvorba www: www.KALI.cz