dumánci - turistický oddíl a tábor

/ oddíl Dumánci

Finger-travelling

Výměna mládeže

Termín: 23. 8. - 4. 9. 2021

Místo konání: Slavňovice, Česká republika

Zapojené země: Česká republika, Turecko, Řecko, Rumunsko

Náplň projektu:

V současném světě je čím dál důležitější umět se pohybovat v interkulturním prostředí a pracovat v týmu tvořeném lidmi z různých zemí. Cílem projektu je poznat kulturu jiných zemí a lépe tedy porozumět lidem, kteří v nich žijí. "Finger-travelling" je termín, který v angličtině znamená "cestování prstem po mapě" - přesně to budeme v průběhu projektu dělat. Společně "navštívíme" 4 země a v každé z nich strávíme jeden den - během tohoto dne povedou program účastníci, kteří v této zemi žijí, a seznámí ostatní se svou kulturou, historií a tradicemi. Každý z těchto dní zakončíme uvařením jídla typického pro danou zemi. Protože budou za velkou část programu zodpovědní sami účastníci, bude to pro ně výborná příležitost nejen poznat jiné kultury, ale také pracovat na svých "leadership" dovednostech a naučit se organizovat aktivity pro ostatní. Čekají nás také debaty a hry, díky kterým se do interkulturního dialogu ponoříme hlouběji. Budeme si užívat našeho krásného tábořiště - můžeme plavat v řece, jezdit na kánoích nebo se vypravit do lesa. V rámci projektu se také vydáme na výlet do Prahy a do Tábora.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Více informací se dozvíte v infopacku:

 

Studuj, stážuj, vyjeď! (17. 3. 2021, online)

V rámci veletrhu vysokých škol Gaudeaumus, který se letos konal online, prezentoval Dům zahraniční spolupráce možnosti vzdělávacích výjezdů v rámci programu Erasmus+. Naše organizace byla oslovena, zda by někdo z účastníků našich projektů mohl v rámci prezentace sdílet své zkušenosti z výměn mládeže. Volba padla přirozeně na Vojtu Matouše, který svou schopností vtipně se vyjadřovat obohatil již nejeden náš projekt. Děkujeme Vojtovi, že svou výřečnost použil pro dobrou věc a motivoval mladé lidi k účasti na mezinárodních projektech!

Na záznam celé prezentace se můžete podívat ZDE. Kromě toho, že uvidíte Vojtovo vystoupení, se dozvíte o všemožných vzdělávacích a dobrovolnických projektech, do kterých se můžete zapojit.

Mája

 

Nature and Primitive Technology (19. - 31. 8. 2020, Slavňovice)

Ačkoli byla situace v podstatě do poslední chvíle hodně napínavá, podařilo se nám k naší radosti na konci prázdnin uspořádat ještě jednu výměnu mládeže na tábořišti. Hlavním tématem bylo tentokrát to, co nám, táborníkům, jde nejlépe - učení se přežít v přírodě s minimálním použitím techniky. Dovedností, ve kterých se účastníci mohli zdokonalovat, byla opravdu celá řada - rozdělávání ohně (byly i pokusy - ač marné - rozdělat bez sirek), řízení kánoe, pohyb v lese, poznávání hub, vaření. Společnými silami postavili účastníci přístřešek a také saunu, kterou nadšeně využívali. Program měl na starosti především náš španělský kolega Isaac, který do něj vnesl své oblíbené debaty o společnosti a minimalistickém způsobu života. Nejpůsobivějším zážitkem byl dozajista výlet na nedalekou zříceninu Příběnice, kde jsme strávili noc pod širým nebem. K večeři jsme si opekli buřty a dlouho do noci jsme seděli u ohně a užívali si úžasnou atmosféru zříceniny. Dále jsme během projektu uspořádali také výlet do Prahy a do Tábora - s tradičním návratem krásnou stezkou podél řeky Lužnice. Jsme moc rádi, že se nám konec léta podařilo strávit produktivně a vesele.

Na fotky z galerie se můžete podívat ZDE

Mája

 

Be the leader!

Školení pro pracovníky s mládeží

Termín: 1. - 10. 7. 2021

Místo konání: Slavňovice, Česká republika

Zapojené země: Česká republika, Španělsko, Turecko, Itálie, Slovensko, Lotyšsko, Rumunsko, Chorvatsko

Náplň projektu:

Protože již máme několik let zkušeností s kombinováním našeho letního tábora s mezinárodními projekty, rozhodli jsme se letos tenhle koncept posunout zase o level dál a místo tradiční výměny mládeže spojit tentokrát letní tábor se školením pro pracovníky s mládeží. Cílovou skupinou školení jsou především mladí lidé, kteří s prací s mládeží začínají a potřebují získat potřebené základy - především takoví, kteří by v budoucnu rádi pořádali vlastní tábory nebo jiné aktivity v přírodě. Během projektu se účastníci seznámí s metodami neformálního vzdělávání, poznají konkrétní aktivity, které mohou v práci s dětmi použít. Projekt bude mít také výraznou praktickou stránku - protože ve stejném čase se bude na tábořišti konat dětský tábor, účastníci si vyzkouší práci s dětmi na vlastní kůži a zkusí si pro ně připravit vlastní aktivity.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Více informací se dozvíte v infopacku:

 

Letní tábor (26. 6. - 12. 7. 2020, Slavňovice)

Ačkoli kvůli pandemické patálii nebylo ještě krátce před táborem jisté, jak všechno dopadne, podařilo se nám nakonec i letos uspořádat projekt s mezinárodní účastí díky programu Erasmus+ a přivítat na tábořišti kromě táborových dětí také mladé lidi ze Slovenska, Španělska a Turecka. I tentokrát jsme je vedli k tomu, aby trávili čas s dětmi a připravovali pro ně hry - za zmínku určitě stojí noční hra na téma archetypů nebo "station rotation" s plněním různých úkolů.

Největším dobrodružstvím letošního tábora byl bez pochyby dvoudenní "puťák". Podívali jsme se do Sedlčan, kde děti plnily různé úkoly, dozvídaly se o sedlčanské historii a poznávaly místní lidi. Po desetikilometrovém pěším přesunu do Počepic, při kterém jsme bojovali s horkem, vysokou trávou i různými vodními překážkami, jsme si užili zaslouženou kofolu a tousty. Přespali jsme v počepické tělocvičně a druhý den jsme se pak vypravili do Milevska, kde jsme si prohlédli tamní krásný klášter (a my vedoucí jsme žasli nad tím, jak tiché a pozorné dokáží naše děti být).

Co se týče výletů pryč z tábořiště, užili jsme si letos jako každý rok hru "dobré skutky", tentokrát se sladkou výhrou v podobě výborných palačinek od Máji jr. Stihli jsme také výlet do Příběnic a (lehce neplánovaně) na Stádlecký most. Kompenzovali jsme si tak deštivé dny, které nás letos pod střechu zaháněly relativně často. I záverečné pouštění lodiček a loučení proběhlo nakonec v dešti. Snad nás na dalších letošních akcích čeká už jenom sluníčko.

Na fotky z galerie se můžete podívat ZDE

Všechny fotky z tábora najdete zde

Mája

 

 

Beginner's Guide to Youth Work (1. - 8. 3. 2020, Říčany, Česká republika)

Program tohohle projektu jsme s kolegou Isaacem plánovali už od října a hrozně jsme se na něj těšili. Šlo o trainingový kurz, jehož cílovou skupinou byli mladí lidé, kteří začínají pracovat s mládeží a potřebují získat základní zkušenosti do začátku. Dopolední část programu se většinou zaměřovala spíše na téma "leadership", účastníci pilovali své komunikační dovednosti a debatovali o problémech a výzvách, kterým mladí lidé v současném světě čelí. Odpolední část se pak zaměřovala více na práci s mládeží - účastníci představili ostatním své organizace, sami si dvakrát v praxi vyzkoušeli organizaci aktivit, a zjistili, co obnáší vedení projektů pro mládež. Abychom si odpočali od nabitého programu, uspořádali jsme výlet do Prahy a kromě něj také různé hry na odlehčení atmosféry. Podařilo se nám shromáždit skupinu motivovaných a aktiviních mladých lidí se kterými byla radost se pracovat, ale i se bavit a smát. Když jsme každý večer s ostatními sdíleli svůj "happy moment of the day", vždy bylo o čem mluvit a na co vzpomínat.

Na fotky z galerie se můžete podívat ZDE.

Mája

 

Summer Camp Challenge

Výměna mládeže

Termín: 10. - 17. 7. 2021 a 16. - 28. 8. 2022

Místo konání: Slavňovice, Česká republika a Turecko

Zapojené země: Česká republika, Turecko, Slovensko

Náplň projektu:

Tento projekt je složený ze dvou výměn mládeže mezi námi a organizacemi ze Slovenska a Turecka. První část se uskuteční v létě 2021 na našem krásném tábořišti u řeky Lužnice. Cílem této první výměny mládeže je připravit se na letní tábor, který uspořádáme v létě 2022 v Turecku - je třeba se naučit, jak letní tábor funguje, připravit program, organizovat hry a starat se o tým. Během prvního setkání tak předáme potřebné dovednosti mladým lidem, aby při druhém setkání dokázali program organizovat co nejvíce samostatně. Hledáme proto účastníky, kteří mají zájem se zúčastnit obou částí projektu.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Více informací najdete v infopacku:

 

Young TREEtment for Climate

Výměna mládeže

Termín: ODLOŽENO

Místo konání: Vysoké Tatry, Slovensko

Zapojené země: Česká republika, Slovensko, Finsko, Polsko, Portugalsko, Řecko, Lotyšsko, Severní Makedonie

Náplň projektu:

Tématem této výměny mládeže je problematika ochrany lesů, dozvíte se, jak důležité je chránit zeleň ve městech i jinde a jak vést udržitelný způsob života. Účastníci získají vědomosti ohledně ochrany životního prostředí a konkrétních přírodních oblastí. Během projektu se budeme učit pomocí řady inovativních a originálních metod, nebude chybět individuální i skupinová práce, analyzování problémů a snaha najít jejich řešení, plánování konkrétních kroků, atd. Účastníci pak budou připravení na konkrétní situace, kdy budou podobné problémy případně sami řešit. Aby projekt nebyl pouze teoretický, převedeme své nově nabyté znalosti také do praxe - uspořádáme sázení stromů a vyčistíme kus místního lesa. Nebude chybět teambuilding, stejně tak jako příležitosti navzájem se dobře poznat a navázat nová přátelství.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Více informací najdete v infopacku. V infopacku je stále starý termín projektu, všechny ostatní informace ale zůstávají nezměněné.

 

GENERATIONS: Intergenerational Dialogue in Rural Tourism

Výměna mládeže

Termín: ODLOŽENO, podzim 2021

Místo konání: Cehetel, Rumunsko

Zapojené země: Česká republika, Rumunsko, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Řecko

Náplň projektu:

Tématem projektu je "mezigenerační dialog" - účastníci se ve vesnici seznámí s obyvateli všech věkových kategorií, dozvědí se o jejich životě, o výhodách a nevýhodách života na venkově. Zjistí, jaké problémy lidé na venkově zažívají a společně se pro některé z nich pokusí najít řešení. Dalším cílem je dozvědět se o trendu posledních let zvaném "rural tourism" a jeho podobách v ruzných evropských zemích. Na programu nechybí team-buildingové aktivity, učení se o kulturách jiných zemí a jejich "venkovských" tradicích.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Více informací najdete v infopacku. V infopacku je stále starý termín projektu, všechny ostatní informace ale zůstávají nezměněné.

 

Nature and Primitive Technology (22. 8. - 1. 9. 2019, Španělsko)

Poslední týden v srpnu jsem se zúčastnil projektu "Nature & primitive technology" ve Španělsku v horské vesnici poblíž Leonu. Kromě Česka se zúčastnilo také Španělsko, Chorvatsko, Itálie, Řecko a Finsko. Zabývali jsme se návratem k primitivním technologiím a o stavu přírody v dnešní době, převážně o ekologii a žití v souladu s přírodou. Na projektu nechyběly ani praktické činnosti, jako třeba výroba slunečních hodin nebo jednoduchých přístřešků. Několikrát v týdnu jsme se vydali i do hor a také do jeskyně. Projekt byl zpestřen večery jednotlivých zemí, kde jsme mohli ochutnat jejich tradiční jídlo a naučili jsme se něco z jejich tradic a tanců. Jeden den jsme strávili v historickém městu Leon, kudy prochází pouť Santiago de Compostela. Na projektu se sešlo mnoho účastníků kteří měli o téma velký zájem. Našel jsem zde mnoho zajímavých lidí, kteří se stali mými přáteli.

Na fotky z galerie se můžete podívat ZDE

Honza Třeštík

www.dumanci.cz | DUMÁNCI Tom - turistický oddíl a tábor tvorba www: www.KALI.cz