dumánci - turistický oddíl a tábor

/ oddíl Dumánci

Letní tábor (26. 6. - 12. 7. 2020, Slavňovice)

Ačkoli kvůli pandemické patálii nebylo ještě krátce před táborem jisté, jak všechno dopadne, podařilo se nám nakonec i letos uspořádat projekt s mezinárodní účastí díky programu Erasmus+ a přivítat na tábořišti kromě táborových dětí také mladé lidi ze Slovenska, Španělska a Turecka. I tentokrát jsme je vedli k tomu, aby trávili čas s dětmi a připravovali pro ně hry - za zmínku určitě stojí noční hra na téma archetypů nebo "station rotation" s plněním různých úkolů.

Největším dobrodružstvím letošního tábora byl bez pochyby dvoudenní "puťák". Podívali jsme se do Sedlčan, kde děti plnily různé úkoly, dozvídaly se o sedlčanské historii a poznávaly místní lidi. Po desetikilometrovém pěším přesunu do Počepic, při kterém jsme bojovali s horkem, vysokou trávou i různými vodními překážkami, jsme si užili zaslouženou kofolu a tousty. Přespali jsme v počepické tělocvičně a druhý den jsme se pak vypravili do Milevska, kde jsme si prohlédli tamní krásný klášter (a my vedoucí jsme žasli nad tím, jak tiché a pozorné dokáží naše děti být).

Co se týče výletů pryč z tábořiště, užili jsme si letos jako každý rok hru "dobré skutky", tentokrát se sladkou výhrou v podobě výborných palačinek od Máji jr. Stihli jsme také výlet do Příběnic a (lehce neplánovaně) na Stádlecký most. Kompenzovali jsme si tak deštivé dny, které nás letos pod střechu zaháněly relativně často. I záverečné pouštění lodiček a loučení proběhlo nakonec v dešti. Snad nás na dalších letošních akcích čeká už jenom sluníčko.

Na fotky z galerie se můžete podívat ZDE

Všechny fotky z tábora najdete zde

Mája

 

 

Beginner's Guide to Youth Work (1. - 8. 3. 2020, Říčany, Česká republika)

Program tohohle projektu jsme s kolegou Isaacem plánovali už od října a hrozně jsme se na něj těšili. Šlo o trainingový kurz, jehož cílovou skupinou byli mladí lidé, kteří začínají pracovat s mládeží a potřebují získat základní zkušenosti do začátku. Dopolední část programu se většinou zaměřovala spíše na téma "leadership", účastníci pilovali své komunikační dovednosti a debatovali o problémech a výzvách, kterým mladí lidé v současném světě čelí. Odpolední část se pak zaměřovala více na práci s mládeží - účastníci představili ostatním své organizace, sami si dvakrát v praxi vyzkoušeli organizaci aktivit, a zjistili, co obnáší vedení projektů pro mládež. Abychom si odpočali od nabitého programu, uspořádali jsme výlet do Prahy a kromě něj také různé hry na odlehčení atmosféry. Podařilo se nám shromáždit skupinu motivovaných a aktiviních mladých lidí se kterými byla radost se pracovat, ale i se bavit a smát. Když jsme každý večer s ostatními sdíleli svůj "happy moment of the day", vždy bylo o čem mluvit a na co vzpomínat.

Na fotky z galerie se můžete podívat ZDE.

Mája

 

Summer Camp Challenge (10. - 17. 7. 2021, Slavňovice a léto 2022, Turecko)

Tento projekt je složený ze dvou výměn mládeže mezi námi a organizacemi ze Slovenska a Turecka. První část se uskuteční v létě 2021 na našem krásném tábořišti u řeky Lužnice. Cílem této první výměny mládeže je připravit se na letní tábor, který uspořádáme v létě 2022 v Turecku - je třeba se naučit, jak letní tábor funguje, připravit program, organizovat hry a starat se o tým. Během prvního setkání tak předáme potřebné dovednosti mladým lidem, aby při druhém setkání dokázali program organizovat co nejvíce samostatně. Hledáme proto účastníky, kteří mají zájem se zúčastnit obou částí projektu.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Více informací najdete v infopacku:

 

Young TREEtment for Climate (ODLOŽENO, Vysoké Tatry, Slovensko)

Tématem této výměny mládeže je problematika ochrany lesů, dozvíte se, jak důležité je chránit zeleň ve městech i jinde a jak vést udržitelný způsob života. Účastníci získají vědomosti ohledně ochrany životního prostředí a konkrétních přírodních oblastí. Během projektu se budeme učit pomocí řady inovativních a originálních metod, nebude chybět individuální i skupinová práce, analyzování problémů a snaha najít jejich řešení, plánování konkrétních kroků, atd. Účastníci pak budou připravení na konkrétní situace, kdy budou podobné problémy případně sami řešit. Aby projekt nebyl pouze teoretický, převedeme své nově nabyté znalosti také do praxe - uspořádáme sázení stromů a vyčistíme kus místního lesa. Projektu se zúčastní 40 mladých lidí z 8 různých zemí, nebude chybět teambuilding, stejně tak jako příležitosti navzájem se dobře poznat a navázat nová přátelství.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Více informací najdete v infopacku:

 

GENERATIONS: Intergenerational Dialogue in Rural Tourism (ODLOŽENO, Rumunsko)

Výměna mládeže s názvem "GENERATIONS" se uskuteční v malé rumunské vesnici Cehetel a potkají se na ní mladí lidé z Rumunska, České republiky, Španělska, Portugalska, Itálie a Řecka. Tématem projektu je "mezigenerační dialog" - účastníci se ve vesnici seznámí s obyvateli všech věkových kategorií, dozvědí se o jejich životě, o výhodách a nevýhodách života na venkově. Zjistí, jaké problémy lidé na venkově zažívají a společně se pro některé z nich pokusí najít řešení. Dalším cílem je dozvědět se o trendu posledních let zvaném "rural tourism" a jeho podobách v ruzných evropských zemích. Na programu nechybí team-buildingové aktivity, učení se o kulturách jiných zemí a jejich "venkovských" tradicích.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Více informací najdete v infopacku:

 

Nature and Primitive Technology (22. 8. - 1. 9. 2019, Španělsko)

Poslední týden v srpnu jsem se zúčastnil projektu "Nature & primitive technology" ve Španělsku v horské vesnici poblíž Leonu. Kromě Česka se zúčastnilo také Španělsko, Chorvatsko, Itálie, Řecko a Finsko. Zabývali jsme se návratem k primitivním technologiím a o stavu přírody v dnešní době, převážně o ekologii a žití v souladu s přírodou. Na projektu nechyběly ani praktické činnosti, jako třeba výroba slunečních hodin nebo jednoduchých přístřešků. Několikrát v týdnu jsme se vydali i do hor a také do jeskyně. Projekt byl zpestřen večery jednotlivých zemí, kde jsme mohli ochutnat jejich tradiční jídlo a naučili jsme se něco z jejich tradic a tanců. Jeden den jsme strávili v historickém městu Leon, kudy prochází pouť Santiago de Compostela. Na projektu se sešlo mnoho účastníků kteří měli o téma velký zájem. Našel jsem zde mnoho zajímavých lidí, kteří se stali mými přáteli.

Na fotky z galerie se můžete podívat ZDE

Honza Třeštík

 

Improve leadership skills through storytelling (24. - 30. 3. 2019, Mersin)

Na tréninkovém kurzu s názvem Improve leadership skills through storytelling, jenž se konal ve dnech 24.- 30. 3. na jihovýchodním pobřeží Turecka v městečku Tasucu, reprezentovala Českou republiku tříčlenná výprava. Spolu s účastníky z jiných zemí získávali znalosti o problematice leadershipu a sdělování informací prostřednictvím příběhů, které mohou být pojaté prostřednictvím povídky, scénky, vyprávění apod. V průběhu týdne jsme skrze neformální způsoby vzdělávání poznali principy leadershipu, charakteristiky a vlastnosti, které má správný leader mít, a naučili se poutavou formou sdělovat informace ostatním. Díky práci v mezinárodních i domácích týmech jsme se jeden od druhého mohli navzájem učit, vyměňovat a sdílet znalosti a dovednosti a získat mnoho nových. Během coffee breaků jsme měli příležitost ochutnat nápoje a jídlo typické pro účastnící se země. Každý tým si připravil drobné pohoštění s vyprávěním o té které zemi, takže i během přestávek jsme se seznamovali s různými kulturami. V rámci poznávání krás Turecka jsme se vypravili na exkurzi do Mersinu, kde nás pohostili zástupci města, navštívili jsme tamější muzeum a ochutnali např. pokrm „tantuni“, typický pro tento region. Další den jsme měli možnost obdivovat nádhernou krápníkovou jeskyni, která se nachází na západ od Tasucu. I přesto, že jsme na projekt přijeli jako naprostí cizinci, lze s klidným svědomím říci, že na jeho konci jsme se loučili jako jedna velká rodina.

Na fotky z galerie se můžete podívat ZDE

 

Finger-travelling (24. 7. - 5. 8. 2019, Slavňovice)

Během výměny mládeže nazvané "Finger-travelling" sa na našem tábořišti u Lužnice sešli mladí lidé z Česka, Polska, Španělska, Turecka a Itálie a strávili společně deset dní plných her a poznávání jiných kultur. Jak už název Finger-travelling napovídá, strávili jsme projekt "cestováním" do všech pěti zastoupených zemí. V každé zemi jsme strávili jeden den a její zástupci se nám snažili přiblížit, jaký je tamní život - učili jsme se národní tance a hry a dozvěděli jsme se hodně o historii a kultuře těchto zemí. Odpoledne jsme poté k večeři vařili tradiční jídla - český štrůdl, polské pirohy, španělskou omeletu, italské špagety a tureckou tortillu s mletým masem. Hned první den jsme si v rámci teambuildingu udělali výlet na stádlecký řetězový most, v dalších dnech nás poté čekaly výlety do Tábora a do Prahy. Kromě poznávání jiných kultur jsme si velice uživali život v přírodě - někteří účastníci poprvé v životě spali ve stanu, zkusili jít po lese bez bot a naučili se třeba sekat dříví. Všechny tyto zážitky a spousta dalších, stejně jako mnohá nová přátelství se zasloužili o to, že se pro nás společných deset dní stalo nezapomenutelnou záležitostí.

Na fotky z galerie se můžete podívat ZDE

Na všechny fotky z projektu se můžete podívat zde.

Mája

 

Výměna mládeže IVOTEU19 (17.-24.03.2019, Bratislava)

Výměny mládeže IVOTEU19 se zúčastnílo 35 mladých lidí od 18 do 28 let. Jejím cílem bylo zvýšit účast ve volbách do evropského parlamentu, které se konaly o dva měsíce později. Během osmi dní projektu měli účastníci dostatek času podívat se na téma evropských voleb z mnoha úhlů pohledu - snažili se najít důvody, proč je volební účast tak nízká, zkoumali statistiky týkající se politické situace v EU a rozšiřovali své vlastní vědomosti o systému fungování EU a jejích institucích. Hodně prostoru bylo věnováno pro aktivity, které připravili sami účastníci - každý národní tým připravil workshop týkající se současných problémů evropské politiky - Brexit, fake news, migrace, atd. Účastníci si také vyzkoušeli simulaci evropských voleb, při které se snažili prosadit svou politickou stranu. Během projektu se mladí lidé naučili lépe prezentovat a obhajovat své názory, lépe se orientovat v systému EU a uvědomovat si svou příslušnost k ní. Po návratu domů sdíleli všichni účastníci své zážitky z výměny mládeže s lidmi ve svém okolí a snažili se zvýšit dopad projektu tím, že vysvětlovali lidem, proč je důležité jít k volbám, a motivovali je, aby se červnových voleb zúčastnili.

Více si o projektu můžete přečíst zde.

Na fotky z galerie se můžete podívat ZDE

 

Digital Youth (podzim 2021, Turecko)

Projekt Digital Youth jsme organizovali v minulosti již dvakrát v Turecku, v roce 2020 ho uskutečníme v Arménii a na podzim se pak opět podíváme do Turecka. Cíle projektu jsou dvojí - jedním je rozvinout mezi účastníky interkulturní dialog a vést je k většímu porozumění a toleranci lidí, kteří se nějakým způsobem liší od většiny. Druhým cílem je naučit účastníky pracovat s audiovizuální technikou (fotoaparát, kamera). V druhé polovině projektu se následně oba cíle spojí v jeden, účastníci mají úkol natočit vlastní krátký film na téma interkulturní citlivosti, čímž získají nejen zkušenosti spojené s natáčením (příprava, kamera, editování, hraní ve filmu), ale také s týmovou prací pod tlakem omezeného času, vymění si zkušenosti z mnoha různých oborů a naučí si sami zodpovědně plánovat svou činnost. 

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese lukas.dumsky@centrum.cz.

Infopack is coming soon.

www.dumanci.cz | DUMÁNCI Tom - turistický oddíl a tábor tvorba www: www.KALI.cz